Nakon uspesne i plodne sportske karijere, osnovana je privatna firma pod nazivom GUROVIC REAL ESTATE koja polako ali sigurno postaje sinonim uspeha u poslovnom svetu.

 

1Copyright © 2010 GUROVIĆ REAL ESTATE                                                                                                                                                                                 Powered by - 1